Forskningsklinikken i Nykøbing Falster

Doktor Wied

Velkommen til læge Peter Wied's hjemmeside. Her kan du finde information om klinikken - om vores åbningstider, telefontider og meget mere. Du kan kontakte klinikken via Patientportalen, hvis du ønsker at

Inden du kan benytte denne mulighed, skal du oprettes som bruger. Læs mere her.

Sundhedskort

Udvidet telefontid

I forbindelse med praksisudvidelsen har vi også udvidet telefontiden, så det nu er lettere at komme i kontakt med klinikken. Der er nu to sekretærer i klinikken, som tager imod henvendelser vedr. receptfornyelser og tidsbestilling i et længere tidsrum.

Det kan være en fordel at ringe senere på dagen, så vi undgår at alle samtaler klumper sig sammen mellem 9 og 10. Det vil gøre ventetiden for den enkelte kortere og giver vores to sekretærer en bedre mulighed for at yde vores patienter den rigtige service.

Vores nye patienter gøres iøvrigt opmærksom på, at telefontiden er anderledes om tírsdagen. Se vores telefontider her.

I de første to uger af oktober har der kun været en læge til at besvare opkald om morgenen. Det har givet lang ventetid og nogle patienter har oplevet, at de ikke er nået igennem, inden lægens telefontid var ovre. Det er selvfølgelig beklageligt, men har desværre ikke kunnet være anderledes. Men fra næste tirsdag (17/10) skulle det blive bedre, når Knud Billekop starter i klinikken.

Ændringer i klinikken

Sidste efterår oprettede jeg satellitklinikken i Nysted i forbindelse med, at en af områdets læger ophørte uden at kunne overdrage sin klinik. Formålet var at sikre, at der fortsat var et lægetilbud for patienterne i Nysted-området og samtidig at forsøge at skaffe en ny læge til området.

I dag - præcis et år efter - er det nu lykkedes at finde en ny læge, idet Christina Svanholm overtager klinikken pr 1. oktober, så der igen kommer en fast læge i Nysted.

Christina er allerede kendt i Nysted, idet hun har været ansat hos mig det sidste halve år og arbejdet i Nysted.

Jeg er selvfølgelig glad for, at mit initiativ er lykkedes, og er sikker på, at patienterne i Nysted også bliver glade for Christina, som virkelig brænder for at føre klinikken videre. Christina har i første omgang indgået et samarbejde med Kerstin Gardner, som er den anden læge i Nysted, om at videreføre Nysted lægehus i fællesskab. Samtidig har Christina kontakt til nogle andre unge læger, som hun håber at få med til Nysted, så lægehuset kan fortsætte også den dag, Kerstin vælger at stoppe.

Samtidig med at jeg således tager afsked med Nysted igen og overlader patienterne til en ny læge, har jeg kastet mig ud i endnu en stor udfordring. Pr. 1. oktober er der nemlig endnu en klinik, der lukker. Det drejer sig om Swane-Lund & Billekop i Nykøbing, der forgæves har forsøgt at finde en afløser i forbindelse med, at de ophører pga alder.

Med udgangspunkt i, at det er lykkedes at sikre Nysted, har jeg valgt at prøve, om jeg ikke også kan finde en løsning for Swane-Lund & Billekops ca. 3200 patienter. Det bliver en kæmpe udfordring, det skal jeg ikke nægte, men jeg tror på, at det kan lade sig gøre. Heldigvis har jeg kunnet lave en aftale med Knud Billekop om at hjælpe mig med de mange patienter, idet han har indvilliget i at fortsætte lidt endnu. Knud er således ansat hos mig fra midt i oktober og skal være i klinikken 4 dage om ugen i foreløbigt et halvt år. Herudover søger jeg efter en eller flere nye læger til at hjælpe med patientbehandlingen og evt. overtage klinikken på sigt.

På kort sigt vil patienterne fra Swane-Lund & Billekop blive overført til klinikken på Slotsbryggen. På længere sigt er det hensigten, at klinikken skal videreføres som selvstændig klinik evt. fra en ny adresse i byen. I den forbindelse arbejder jeg med nogle spændende planer, som, jeg håber, kan lykkes.

Den 2. oktober går det løs. Jeg har oprustet klinikken med en ekstra sekretær, og vi er klar. Men vi beder også om patienternes forståelse for, at der især i starten vil være begrænset kapacitet. Jeg håber derfor, at ikke alle 5.147 patienter ringer ind den første dag for at tale med deres (nye) læge.

Influenzavaccination 2017

Som i tidligere år tilbyder klinikken vaccination mod influenza både i forhold til de af Sundhedsstyrelsen udpegede risikogrupper og for almindelige patienter.

Vaccination er gratis for de af Sundhedsstyrelsen udpegede risikogrupper. For øvrige patienter er prisen DKK 300.

Bestil tid til vaccination hos sekretæren.

Nyhedsbrev

Nu kan du tilmelde dig vores nyhedsmail og modtage de seneste nyheder fra klinikken direkte i din inbox.

Vi sender besked til dig, når der er vigtig information fx vedr. ændrede åbningstider i forbindelse med ferie eller andre former for fravær. Endvidere sender vi nyhedsmails i forbindelse med særlige sundhedskampagner og lignende.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her.

Se det seneste nyhedsbrev her.

Laboratoriet

Der er indført et nummersystem i laboratoriet i Nykøbing. Det betyder, at du - når du skal have taget blodprøver eller andet i laboratoriet - skal tage et nummer, inden du tager plads i venteværelset. Numrene hænger ved indgangen, ved siden af kortlæseren. Laboranterne kalder ind efter tur.

Sygesikringskortet

Ved ankomst bedes du registrere dig ved at køre dit sygesikringskort igennem kortlæseren ved indgangen, inden du tager plads i venteværelset. Du skal derfor altid medbringe dit sygesikringskort, når du skal til lægen.

Hvis du har mistet dit sygesikringskort, eller det er gået i stykker, skal du henvende dig til kommunen for at få det erstattet.

Udeblivelse

Klinikken oplever et stigende antal udeblivelser. Det er ikke hensigtsmæssigt hverken for klinikken eller for andre patienter, som evt kunne have haft glæde af den ikke anvendte tid.

Derfor vil der fremover blive pålagt et gebyr på 200 kr ved udeblivelse uden forudgående varsel

Nyheder

Nye regler for fornyelse af kørekort

FDM 7. juni 2017

Folketinget har netop vedtaget, at kørekort til bil og motorcykel ikke skal udløbe grundet bilistens alder. Det betyder, at der ikke længere er krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse af et kørekort.

De nye regler træder i kraft 1. juli 2017. Hvis dit kørekort (efter de nuværende regler) udløber inden denne dato, anbefaler vi, at du kontakter Borgerservice med henblik på at opnå en midlertidig forlængelse af kørekortet, indtil de nye regler træder i kraft.

Kriterierne for, hvornår man er i stand til at føre motorkøretøj er ikke ændret, og det er derfor vigtigt, at du selv er opmærksom på, om du helbredsmæssigt er tilstrækkeligt sund og rask, så du hverken udsætter dig selv eller andre for fare, når du kører i din bil. Du skal særligt være opmærksom på, om evt. medicin, som du indtager, kan påvirke din evne til at reagere tilstrækkeligt hurtigt. Medicin, som er mærket med rød advarselstrekant, kan i en række tilfælde betyde, at du ikke bør køre bil.

Har du spørgsmål vedrørende din medicin eller dit helbred i øvrigt (fx dit syn), er du velkommen til at bestille en tid. Det koster ikke noget.

Du kan læse mere om de nye regler hos FDM.

Medicinkortet

Med denne app til din mobiltelefon eller tablet kan du se din aktuelle, lægeordinerede medicin. Du kan også se dine åbne recepter, samt den medicin, du allerede har fået udleveret på apotek.

Via app’en kan du anmode om receptfornyelse på de lægemidler, som du er i behandling med.

Vær opmærksom på, at app'en ikke kan anvendes, hvis du har navnebeskyttelse.

App’en fås til iPhone og Android. Læs mere og hent app'en via sundhed.dk.

Almen praksis skal styrkes

PLO 4. maj 2017

De Praktiserende Lægers Organisation har forhandlet med regionerne om en ny overenskomst i seks måneder, og er enige om en lang række nye initiativer om arbejdet i almen praksis, men det er desværre ikke lykkedes at blive enige om økonomien. Der er derfor på nuværende tidspunkt ikke aftalt flere møder.

Den manglende aftale er ærgerlig, fordi der af flere grunde er behov for en styrkelse af almen praksis, der bla. skal medvirke til at løse lægedækningsproblemerne i udkants-Danmark.

Læs mere her.

Helbredstjek

11. marts 2017

Er det bedre at forebygge end at helbrede? Ja, selvfølgelig. Men det er bare ikke altid muligt, og nogen gange medfører rutinemæssige helbredsundersøgelser og screening mere skade end gavn. Læs disse to interesseante artikler og døm selv. Den ene artikel er skrevet af John Brodersen, der er professor i almen medicin, og som nu er knyttet til klinikken.

Man bliver ikke rask af mange undersøgelser

Befolkningen skades også af tidlig diagnostik

På patientens vegne

De praktiserende læger fremlægger nu deres forslag til, hvordan Danmark kan få et sundhedsvæsen med bedre sammenhæng, større tilgængelighed og højere kvalitet.

Læs mere...

Knæoperationer er farlige og spild af penge

Berlingske Tidende

Professor efterlyser opgør med udbredt praksis for kikkertoperationer i forbindelse med almindelige knæskader.

Læs mere...

Snart er vi alle patienter

Kronik af John Brodersen

I befolkningen har to ud af tre én eller flere diagnoser - er vi blevet mere syge?

Fænomenet kaldes overdiagnostik. Når en person overdiagnosticeres, betyder det, at lægerne diagnosticerer en afvigelse, en abnormitet, en risikofaktor eller noget anatomisk patologisk, som aldrig i sig selv vil medføre, at personen bliver syg eller dør af denne tilstand.

Læs mere...

Din læge

Den praktiserende læge er krumtappen i det primære sundhedsvæsen og indgangen til sygehusvæsenet ved den overvejende del af indlæggelses- og udredningsforløb...

Læs mere...

Ferie og andet fravær

Ferie & andre lukkedage

Der er aktuelt ingen planlagte ferie- eller lukkedage.

Besøg klinikken på din telefon

Besøg klinikken på din mobiltelefon

Det er nu muligt at besøge klinikkens hjemmeside fra mobiltelefonen. Systemet er re-programeret og skalerer nu automatisk til den skærmstørrelse, som anvendes. Alle funktioner fungerer i det tilpassede format med undtagelse af Patientportalen, der fortsat er lettest at anvende på en stor skærm.