Alment praktiserende læge Peter Wied

DOKTOR WIED

Velkommen til læge Peter Wied's hjemmeside. Her kan du finde information om klinikken - om vores åbningstider, telefontider og meget mere. Du kan kontakte klinikken via Patientportalen, hvis du ønsker at

Inden du kan benytte denne mulighed, skal du oprettes som bruger. Læs mere her.

Sundhedskort

Ventetid

11.11.2018

Klinikken

Mange patienter har desværre oplevet, at klinikken i øjeblikket har (alt for) lang ventetid på ikke-akutte konsultationer. Det skyldes, at klinikken kun er bemandet med een læge.

Normalt har klinikken uddannelseslæger ansat, men pga. manglende ansøgere, har jeg i perioden august 2018 t.o.m. marts 2019 ingen unge læger til at hjælpe med patienterne.

De lange ventetider er selvfølgelig utilfredsstillende, både for patienterne og for klinikken. Jeg prøver at nå så meget som muligt ved at udnytte det øvrige personale til at aflaste. Men det er klart, at det ikke bliver helt det samme.

Som nævnt forventer jeg, at situationen løser sig til foråret.

Akutte patienter skal selvfølgelig ikke vente og vil altid kunne få tid ved telefonisk henvendelse til klinikken.

Afhængighedsskabende medicin

15.09.2018

Klinikken

Sundhedsmyndighederne har skærpet opmærksomhed på afhængighedsskabende medicin. Det drejer sig bla om stærk smertestillende medicin og sovemedicin. Dolol (Tramadol), som en del patienter får, har fået skærpet indberetningspligt og er således også i Sundhedsstyrelsens søgelys.

Som udgangspunkt kræver sundhedsmyndighederne, at ordination og evt receptfornyelse vedr. disse præparater skal ske ved en konsultation. Det er vi nødt til at efterleve, og det medfører, at en del patienter ved anmodning om receptfornyelse vil blive bedt om at booke en konsultation til medicingennemgang.

Cannabis

01.01.2018

Klinikken

Der har været skrevet meget om medicinsk cannabis i de seneste måneder, og Folketinget har i den forgangne uge vedtaget en lov, der skal gøre det muligt for læger på forsøgsbasis at udskrive dette til udvalgte patientgrupper.

Blandt en del patienter knytter der sig store forhåbninger til denne nye mulighed, som mange håber kan hjælpe på de kroniske lidelser, som de slås med hver dag.

Blandt læger, har entusiasmen imidlertid været væsentligt mindre og vores videnskabelige selskab DSAM har direkte frarådet læger at udskrive medicinsk cannabis. Baggrunden for denne advarsel er, at der efter DSAM’s mening ikke foreligger tilstrækkelig og entydig viden om denne behandlings mulige fordele og risici.

På baggrund af den manglende sikkerhed, har jeg på nuværende tidspunkt besluttet ikke at tilbyde denne behandling. Jeg vil dog følge udviklingen, og skulle der fremkomme oplysninger, der skaber et mere sikkert grundlag for behandlingen, vil jeg tage spørgsmålet op igen.

Læs mere her.

Nyheder

Kontakt lægen med ny app

26.01.2019

Tips & triks

Med en ny app har alle danskere nu mulighed for nemt at komme i kontakt med egen læge og få adgang til en lang række oplysninger om blandt andet aftaler, henvisninger fra egen læge og vaccinationer.

Godt 4.000 borgere har siden midten af januar hentet den nye app, ”Min Læge”, som giver danskerne én direkte adgang til deres egen læge over mobilen.

Du kan downloade app'en fra App Store og fra Google Play.

Hudkræft og blodtryksmedicin

11.11.2018

Sundhed

Sundhedsmyndighederne har opdateret deres anbefalinger vedr. hydroklothiazid, et vanddrivende lægemiddel, som indgår i visse blodtrykspræparater. Der foreligger to studier, der viser en let øget risiko for to former for hudkræft. Baggrunden er formentlig, at hydroklorthiazid øger hudens følsomhed for solens skadevirkninger, som over lang tid evt kan føre til hudkræft.

Risikovurdering

Risikoen er lille og optræder alene ved længerevarende kombination af sol og hydroklorthiazid. Der er minimalt øget risiko for basalcellekræft. Risikoen for udvikling af pladecellekræft er også minimal ved begrænset brug. For personer der har fået en samlet mængde på mere end 50.000 mg hydrochlorthiazid er sandsynligheden ca. 4. gange øget. Groft sagt vil det sige, at hydrochlorthiazid er medvirkende årsag, hos 65-årige, til ca. 23 tilfælde af pladecellekræft ud af 10.000 behandlede per år og ca. 164 tilfælde ud af 10.000 behandlede hos de 85-årige.

For personer, som får pladecellekræft, menes 9% af disse tilfælde at kunne tilskrives hydrochlorthiazid-behandling svarende til ca. 216 tilfælde årligt i Danmark. I 2017 var der ca. 258.000 personer i Danmark, i behandling med et lægemiddel, der indeholder hydrochlorthiazid.

Konsekvens

Da risikoen som sagt er lille og kræver udsættelse for sollys (som der ikke er så meget af i øjeblikket), er der ingen grund til at ændre umiddelbart på en ellers velfungerende behandling. I forbindelse med næste planlagte kontrol kan spøgsmålet drøftes på baggrund af en individuel afvejning af fordele og ulemper.

Læs mere om sagen hos Sundhedsstyrelsen.

Sovemedicin

06.09.2018

Sundhed

Sovemedicin er meget virkningsfuldt på kort sigt. Drejer det sig om en forbigående søvnløshed, kan sådan medicin være til hjælp. Forskning viser, at medicin virker, men at virkningen aftager efter dage til få uger. Medicin bør derfor kun anvendes i få dage.

Sovemedicin er vanedannende. Erfaring viser, at mange som benytter sovemedicin, fortsætter med sovemedicin i årevis. Langvarig brug af sovemedicin fører til, at hjernen vænner sig til medicinen. Derved bliver virkningen svagere. Bivirkninger som træthed, døsighed og koncentrationsbesvær om dagen kan alligevel holde sig. Mange oplever desuden, at søvnen bliver dårligere.

Bruger du sovemedicin hver aften i mere end 4 uger, vil du få problemer med at stoppe med medicinen. Du vil opleve, at søvnen bliver meget urolig de første nætter uden medicin. Mange tror da, at de ikke klarer sig uden sovemedicin, og de begynder igen at tage dette. Dermed bliver det endnu vanskeligere at ophøre.

At stoppe en behandling med sovemedicin, som har foregået over lang tid, er ubehagelig. Men kommer du igennem denne vanskelige fase, kan du leve et både sundere og gladere liv.

Læs her, hvordan du kan hjælpe dig selv med at sove bedre.

Kinin

30. august 2018

Sundhed

Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Kinin fra den 10. september 2018 ikke længere kan fås i håndkøb. Fremover kræver det en tur forbi lægen, da lægemidlet er blevet receptpligtigt.

Lægemiddelstyrelsen oplyser, at der ikke findes dokumentation for, at Kinin virker ved Restless Legs syndrom og natlige lægkramper. Til gengæld er der risiko for hørenedsættelse, tinitus og alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.

Det anbefales derfor, at patienter, der fortsat ønsker behandling med Kinin, bestiller tid til konsultation, så fordele og ulemper kan gennemgås.

Ferie og andet fravær

Ferie og andet fravær

Klinikken holder lukket i påsken dvs. fra den 13. t.o.m. den 22. april.

Klinikken er desuden lukket i uge 21 fra den 20. t.o.m. den 24. maj.

Ved akut behov for lægehjælp i forbindelse med klinikkens lukning henvises til læge Arta Masoumi på tlf. 54 85 48 00.ANNONCE

SUNDHAVEN - Seniorbofællesskab

Drømmer du om at nyde livet i et boligfællesskab for seniorer, hvor tryghed og livsglæde har 1. prioritet?

SUNDHAVEN er lejeboliger designet til dig, der lægger vægt på ro, fællesskab og livsglæde. Rækkehusene er lyse og rummelige tilpasset dine behov som aktiv senior og naturligvis indrettet, så du kan blive boende, når du bliver ældre.

Se boligerne


ANNONCE

Hamborgskoven

Tæt ved det naturskønne Hamborgskoven og som nabo til det attraktive Sundby, kan du nu finde grunden til din drømmebolig.

Vi sælger nummer 11, som er den største grund i udstykningen (1129 m2) og har en af de bedste placeringer. Grunden er byggemodnet.

Hvis du er interesseret, kan du sende en mail og få yderligere oplysninger.

Se udstykningen

Frit sygehusvalg

11.11.2018

Tips & triks

Som patient kan du frit vælge mellem alle offentlige sygehuse og en række private sygehuse.

Læs nærmere om reglerne.

Patienthåndbogen

15.09.2018

Tips & triks

Patienthåndbogen

Patienthåndbogen indeholder masser af oplysninger om sundhed og sygdom. Den er en del af sundhed.dk og er et godt sted at få hjælp, inden du evt. kontakter lægen.

Besøg klinikken på din telefon

15.09.2018

Tips & triks

Besøg klinikken på din mobiltelefon

Det er nu muligt at besøge klinikkens hjemmeside fra mobiltelefonen. Systemet er re-programeret og skalerer nu automatisk til den skærmstørrelse, som anvendes. Alle funktioner fungerer i det tilpassede format med undtagelse af Patientportalen, der fortsat er lettest at anvende på en stor skærm.

Helbredsprofilen

15.09.2018

Tips & triks

Helbredsprofilen kan du se film om livet med kronisk eller længerevarende sygdom, fortalt af personer der lever med sygdommene, deres pårørende og fagfolk.

sundhed.dk

15.09.2018

Tips & triks

sundhed.dk er en rig kilde til information om sundhedsvæsenet, og hvordan det er organiseret. Find fx kontaktoplysninger på speciallæger eller fysioterapeuter. Du kan også bruge sundhed.dk til at finde oplysninger om din egen medicin og forny recepter, og du kan få et overblik over din elektroniske journal, der indeholder oplysninger om dine kontakter med sundhedsvæsenet, laboratoriesvar mm.

Se den seneste video om sundhed.dk.

Medicinkortet

15.09.2018

Tips & triks

Med denne app til din mobiltelefon eller tablet kan du se din aktuelle, lægeordinerede medicin. Du kan også se dine åbne recepter, samt den medicin, du allerede har fået udleveret på apotek.

Via app’en kan du anmode om receptfornyelse på de lægemidler, som du er i behandling med.

Vær opmærksom på, at app'en ikke kan anvendes, hvis du har navnebeskyttelse.

App’en fås til iPhone og Android. Læs mere og hent app'en via sundhed.dk.