Forskningsklinikken i Nykøbing Falster

Doktor Wied

Velkommen til læge Peter Wied's hjemmeside. Her kan du finde information om klinikken - om vores åbningstider, telefontider og meget mere. Du kan kontakte klinikken via Patientportalen, hvis du ønsker at

Inden du kan benytte denne mulighed, skal du oprettes som bruger. Læs mere her.

Sundhedskort

Nye læger i klinikken

Oprettelse af satellitklinikken i Nysted har været et forsøg på at hjælpe med at vende udviklingen med lægemangel, som vi oplever i stigende grad her i regionen. Målet har på kort sigt været at sikre patienterne i Nysted lægedækning, efter at læge Line Grinder ophørte. På længere sigt har det været min hensigt at bruge initiativet til at forsøge at tiltrække nye læger til området.

Det langsigtede mål ser nu ud til at være nået. Det er nemlig lykkedes at få ikke mindre en 3 nye læger knyttet til klinikken.

John Brodersen er startet i klinikken allerede i februar måned. John er speciallæge i almen medicin og skal arbejde i klinikken en dag om ugen. Ved siden af dette er John professor i almen medicin og skal i den egenskab være med til at opbygge en forskningsklinik og et forskningsmiljø i regionen og specifikt med udgangspunkt i min praksis.

Christina Svanholm er også speciallæge i almen medicin og er ansat i en kombinationsstilling, hvor hun ved siden af det kliniske arbejde i klinikken skal gennemføre et Ph.D.-studie som led i den nye forskningsklinik. Da Christina bor i nærheden af Køge og derfor har et godt stykke vej i transport herned, er der indgået en aftale mellem hende og regionen om at undersøge, om det er muligt at udnytte denne transporttid til arbejde. Det betyder fx, at Christina vil tage telefontiden om morgenen i bilen på vej herned. DR har vist interesse for denne nye måde at organisere arbejdet på og muligheden for at bruge denne model til at rekruttere læger for hovedstadsområdet til udkanten. De vil derfor følge hende på hendes første tur, og formentlig kommer der et indslag om dette på TV på et tidspunkt.

Den tredie nye læge er Anette Christophersen. Anette er også ansat i en kombinationsstilling, hvor hun skal være deltids i klinikken og deltids forske. Det kliniske arbejde vil være opbygget omkring hendes uddannelsesforløb til speciallæge i almen praksis. Anette bor også oppe på Sjælland og vil køre herned sammen med Christina i det rullende kontor.

Samlet set vil der fremover være tilknyttet 4 læger til klinikken, der tilsammen vil arbejde svarende til to fuldtidslæger. Herudover vil vi fortsat have uddannelseslæger og medicinstuderende i kortere forløb.

Den nævnte udvidelse på lægesiden betyder, at vi fremover vil have mulighed for en større tilstedeværelse i Nysted, hvor vi - med forbehold for kurser og ferie - vil være i Nysted Lægehus mandag, onsdag og fredag. Det betyder, at patienter i Nysted ikke længere vil være nødsaget til at tage til Nykøbing til planlagte kontroller og i forbindelse med andre ikke akutte henvendelser.

Nyhedsbrev

Nu kan du tilmelde dig vores nyhedsmail og modtage de seneste nyheder fra klinikken direkte i din inbox.

Vi sender besked til dig, når der er vigtig information fx vedr. ændrede åbningstider i forbindelse med ferie eller andre former for fravær. Endvidere sender vi nyhedsmails i forbindelse med særlige sundhedskampagner og lignende.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her.

Se det seneste nyhedsbrev her.

Laboratoriet

Der er indført et nummersystem i laboratoriet i Nykøbing. Det betyder, at du - når du skal have taget blodprøver eller andet i laboratoriet - skal tage et nummer, inden du tager plads i venteværelset. Numrene hænger ved indgangen, ved siden af kortlæseren. Laboranterne kalder ind efter tur.

Laboratoriet i Nykøbing er for patienter tilknyttet klinikken i Nykøbing. Patienter fra satellitklinikken i Nysted kan få taget blodprøver mm. i Nysted. Læs mere om mulighederne for laboratorieydelser her.

Sygesikringskortet

Ved ankomst bedes du registrere dig ved at køre dit sygesikringskort igennem kortlæseren ved indgangen, inden du tager plads i venteværelset. Du skal derfor altid medbringe dit sygesikringskort, når du skal til lægen.

Hvis du har mistet dit sygesikringskort, eller det er gået i stykker, skal du henvende dig til kommunen for at få det erstattet.

Udeblivelse

Klinikken oplever et stigende antal udeblivelser. Det er ikke hensigtsmæssigt hverken for klinikken eller for andre patienter, som evt kunne have haft glæde af den ikke anvendte tid.

Derfor vil der fremover blive pålagt et gebyr på 200 kr ved udeblivelse uden forudgående varsel

Nyheder

Nye regler for fornyelse af kørekort

FDM 7. juni 2017

Folketinget har netop vedtaget, at kørekort til bil og motorcykel ikke skal udløbe grundet bilistens alder. Det betyder, at der ikke længere er krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse af et kørekort.

De nye regler træder i kraft 1. juli 2017. Hvis dit kørekort (efter de nuværende regler) udløber inden denne dato, anbefaler vi, at du kontakter Borgerservice med henblik på at opnå en midlertidig forlængelse af kørekortet, indtil de nye regler træder i kraft.

Kriterierne for, hvornår man er i stand til at føre motorkøretøj er ikke ændret, og det er derfor vigtigt, at du selv er opmærksom på, om du helbredsmæssigt er tilstrækkeligt sund og rask, så du hverken udsætter dig selv eller andre for fare, når du kører i din bil. Du skal særligt være opmærksom på, om evt. medicin, som du indtager, kan påvirke din evne til at reagere tilstrækkeligt hurtigt. Medicin, som er mærket med rød advarselstrekant, kan i en række tilfælde betyde, at du ikke bør køre bil.

Har du spørgsmål vedrørende din medicin eller dit helbred i øvrigt (fx dit syn), er du velkommen til at bestille en tid. Det koster ikke noget.

Du kan læse mere om de nye regler hos FDM.

Medicinkortet

Med denne app til din mobiltelefon eller tablet kan du se din aktuelle, lægeordinerede medicin. Du kan også se dine åbne recepter, samt den medicin, du allerede har fået udleveret på apotek.

Via app’en kan du anmode om receptfornyelse på de lægemidler, som du er i behandling med.

Vær opmærksom på, at app'en ikke kan anvendes, hvis du har navnebeskyttelse.

App’en fås til iPhone og Android. Læs mere og hent app'en via sundhed.dk.

Almen praksis skal styrkes

PLO 4. maj 2017

De Praktiserende Lægers Organisation har forhandlet med regionerne om en ny overenskomst i seks måneder, og er enige om en lang række nye initiativer om arbejdet i almen praksis, men det er desværre ikke lykkedes at blive enige om økonomien. Der er derfor på nuværende tidspunkt ikke aftalt flere møder.

Den manglende aftale er ærgerlig, fordi der af flere grunde er behov for en styrkelse af almen praksis, der bla. skal medvirke til at løse lægedækningsproblemerne i udkants-Danmark.

Læs mere her.

Sygeplejerske bemander lægeklinik på Lolland

Ugeskrift for Læger 27. marts 2017

En af de praktiserende læger i Nykøbing F. har etableret en satellitklinik i den nærliggende by Nysted. Men han er der kun en dag om ugen. Ellers består staben af en sygeplejerske.

Læs hele artiklen her.

Helbredstjek

11. marts 2017

Er det bedre at forebygge end at helbrede? Ja, selvfølgelig. Men det er bare ikke altid muligt, og nogen gange medfører rutinemæssige helbredsundersøgelser og screening mere skade end gavn. Læs disse to interesseante artikler og døm selv. Den ene artikel er skrevet af John Brodersen, der er professor i almen medicin, og som nu er knyttet til klinikken.

Man bliver ikke rask af mange undersøgelser

Befolkningen skades også af tidlig diagnostik

Ny øjenlæge i Maribo

Øjenlæge Kim Julian har åbnet en ny klinik i Maribo i de lokaler, hvor Jens Sindberg Eriksen havde til huse tidligere.

Læs mere i Folketidende...

På patientens vegne

De praktiserende læger fremlægger nu deres forslag til, hvordan Danmark kan få et sundhedsvæsen med bedre sammenhæng, større tilgængelighed og højere kvalitet.

Læs mere...

Knæoperationer er farlige og spild af penge

Berlingske Tidende

Professor efterlyser opgør med udbredt praksis for kikkertoperationer i forbindelse med almindelige knæskader.

Læs mere...

Snart er vi alle patienter

Kronik af John Brodersen

I befolkningen har to ud af tre én eller flere diagnoser - er vi blevet mere syge?

Fænomenet kaldes overdiagnostik. Når en person overdiagnosticeres, betyder det, at lægerne diagnosticerer en afvigelse, en abnormitet, en risikofaktor eller noget anatomisk patologisk, som aldrig i sig selv vil medføre, at personen bliver syg eller dør af denne tilstand.

Læs mere...

Din læge

Den praktiserende læge er krumtappen i det primære sundhedsvæsen og indgangen til sygehusvæsenet ved den overvejende del af indlæggelses- og udredningsforløb...

Læs mere...

Ferie og andet fravær

Ferie & andre lukkedage

Den åbne konnsultation er aflyst den 30. maj.

Klinikken er lukket i ugerne 29-31 i forbindelse med afholdelse af sommerferie.

Ved akut behov for lægehjælp i forbindelse med klinikkens lukning er der følgende muligheder:

Patienter tilhørende klinikken i Nykøbing henvises til læge Arta Masoumi på tlf. 54 85 48 00.

Patienter tilhørende satellitklinikken i Nysted henvises til læge Kerstin Gardner på telefon 54 87 10 07.

Besøg klinikken på din telefon

Besøg klinikken på din mobiltelefon

Det er nu muligt at besøge klinikkens hjemmeside fra mobiltelefonen. Systemet er re-programeret og skalerer nu automatisk til den skærmstørrelse, som anvendes. Alle funktioner fungerer i det tilpassede format med undtagelse af Patientportalen, der fortsat er lettest at anvende på en stor skærm.